\"Logo
Poniższe szkolenia dla nauczycieli (oraz wszystkich zainteresowanych) odbywają się za pośrednictwem Internetu

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z opiniami o naszych szkoleniach ZOBACZ OPINIE >>>

Uwaga !
Ceny naszych szkoleń uwzględniają ilość godzin (zakres przekazywanej wiedzy dla kursanta) – zobacz i porównaj ile godzin szkolenia oferują inni i za jaką cenę.

Lp Kod Kurs Cena PLN
1220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00
2226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00
3225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00
4161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00
5258Autyzm - problematyka prawna150.00
6257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00
7240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00
8273Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem 150.00
9306Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym i pedagogice wczesnoszkolnej90.00
1039Edukacja medialna150.00
1137Efektywna komunikacja w szkole100.00
12243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00
13245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00
14244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00
15246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00
16255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00
17261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu600.00
18333Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - blacharz samochodowy600.00
19325Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - budowa maszyn 600.00
20331Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - budowlaniec600.00
21330Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - cukiernik600.00
22329Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - dekarz600.00
23337Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - elektryk600.00
24336Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - fryzjer600.00
25328Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - handlowiec600.00
26335Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - kosmetyczka600.00
27334Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - krawiec600.00
28332Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - mechanik samochodowy 600.00
29327Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - murarz600.00
30339Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - piekarz600.00
31338Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - stolarz600.00
32326Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - zdun 600.00
3378Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00
34218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00
3565Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00
3675Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00
3729Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00
383Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00
39212Kreatywny nauczyciel180.00
4056Kształtowanie zachowań asertywnych100.00
41241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00
42192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00
43307Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym90.00
44346Małżeństwo. rodzicielstwo. dziecko a także cele wychowawcze w ujęciu pedagogiki personalistyczno-chrześcijańskiej100.00
4540Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00
46242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00
4730Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00
48319Metody pracy nauczyciela kształtujące umiejętności kluczowe150.00
49320Metody pracy nauczyciela przygotowujące ucznia do funkcjonowania na rynku pracy150.00
5036Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00
51321Mobbing dziecka w klasie i środowisku szkolnym a wsparcie rodziny90.00
52314Narkotyki. dopalacze i inne współczesne uzależnienia120.00
53310Nauka przez zabawę - zabawy rozwijające inteligencję100.00
546Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00
55288Niedostosowanie społeczne - diagnoza i profilaktyka100.00
56224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00
5788Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00
58247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00
59223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00
60289Pedagogika rodziny100.00
61345Podnoszenie kompetencji pedagogicznych. społecznych. zawodowych nauczycieli i kompetencji wychowawczych rodziców100.00
62282Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi200.00
6397Praca z uczniem zdolnym100.00
64222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00
65249Profesjonalny doradca kariery120.00
6649Profilaktyka przemocy w szkole120.00
67215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00
68309Przyczyny i skutki agresji100.00
69217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00
70292Rodzina a dziecko specjalnej troski130.00
7110Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00
729Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00
73118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00
74281Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem150.00
7528Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00
7658Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00
7759Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00
7827Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego150.00
7974Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00
80190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00
8131Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00
82219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00
83162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00
84347Terapia dziecka z autyzmem w wieku przedszkolnym100.00
85293Terapia pedagogiczna dziecka specjalnej troski130.00
86103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 90.00
87216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00
88117Uczeń z dysleksją80.00
8921Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
90135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00
91150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00
92221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00
93148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00
94308Współpraca z wychowankiem obcokrajowcem90.00
95313Wychowanie do wartości90.00
9638Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00
97269Zdolności poznawcze i kreatywność150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
98193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
9999Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
100201Kadry i płace + program "Płatnik"450.00
101112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
102111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
103203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00
104167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00
105206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00
106195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00
107100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
1081Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00
109159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00
\"Logo
Poniższe szkolenia dla wszystkich zainteresowanych odbywają się za pośrednictwem Internetu
Lp Kod Kurs Cena PLN
110119ABC doradcy zawodowego120.00
111267Animator czasu wolnego150.00
112277Asystent rodziny200.00
113312Autoprezentacja150.00
114123Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne z elementami podstaw neuropsychologii100.00
115271Diagnoza oraz projektowanie wsparcia dla klienta pomocy społecznej150.00
116163Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych150.00
117121Dziennikarz. wydawca. copywriter200.00
118300Informacja zwrotna: przekazywanie - przyjmowanie - poszukiwanie180.00
119280Kurs archiwalno-kancelaryjny I stopnia200.00
120197Kurs profesjonalnej obsługi sekretariatu250.00
121296LearningApps - tworzenie i korzystanie z otwarych zasobów edukacyjnych100.00
122311Mowa ciała150.00
12371Obsługa osób niepełnosprawnych100.00
124270Odnowa biologiczna150.00
125146Podstawowe zasady składu gazet150.00
126124Podstawy doradztwa zawodowego100.00
127250Podstawy księgowości dla początkujących250.00
128303Praca grupowa w chmurze na przykładzie Google Drive120.00
129279Pracownik administracyjno-biurowy180.00
130173Problematyka zawodoznawstwa150.00
131210Procedury żywienia do i pozajelitowego 180.00
132166Projekt socjalny - przygotowanie. realizacja. ocena. zastosowanie praktyczne200.00
133152Przedsiębiorczość w praktyce180.00
134145Public relations w praktyce 150.00
135322Radzenie sobie ze stresem90.00
136208Recepcjonista - menedżer hotelu250.00
137136Skuteczna praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi200.00
13873Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
139142Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP350.00
140278Techniki motywacji ludzi do podejmowania aktywności fizycznej na różnym etapie życia 150.00
141272Techniki relaksacji150.00
142268Trening mentalny w osiąganiu sukcesu sportowego100.00
143304Tworzenie i prowadzenie kursów na platformie Moodle120.00
144153Tworzenie Indywidualnego Planu Działania120.00
145297Tworzenie interaktywnych prezentacji online120.00
146290Tworzenie testów i ankiet online120.00
147213Uniwersystet dla rodziców120.00
148126Zakres prawny bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
149181Administrator sieci lokalnych Ethernet 700.00
15067Doskonalenie umiejętności interpersonalnych doradcy zawodowego i lidera klubu pracy150.00
151194Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
15268Indywidualny Plan Działania jako forma pracy z Klientem100.00
153129Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
154251Kurs filcowania I stopnia – szal na jedwabiu 290.00
155252Kurs filcowania II stopnia – szal na jedwabiu z kwiatami290.00
156253Kurs filcowania III stopnia – szal na jedwabiu z kaliami290.00
157256Kurs języka migowego 500.00
158131Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
159132Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
16042Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi750.00
161214Kurs prawa jazdy w Lublinie - kategoria B1100.00
162186Mediacje kryzysowe200.00
163185Mediacje rówieśnicze w szkole200.00
164187Mediacje rozwodowe200.00
165168Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach - wstęp do techniki200.00
166156Nauczyciel w coachingu - nowe możliwości. rzultaty. zmiany. rozwój250.00
167205Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2015/16 rok200.00
168171Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac290.00
169188Praca z dziećmi rozwodzących się par200.00
170170Praca z przemocą - podstawy konsultacji psychologicznych i interwencji kryzysowej200.00
171196Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej 110.00
172120Protezy nylonowe1000.00
17391Protezy szkieletowe z acetalu1000.00
17476Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
175191Skuteczna i zgodna z prawem restrukuryzacja zatrudnienia w firmie450.00
176172Specjalista ds. kadr i płac350.00
177202Specjalista ds. kadr i płac + program "Płatnik"450.00
178260Specjalista ds. nowoczesnego zarządzania i organizacji pracy sekretariatu790.00
17941Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzialania pierwszej pomocy400.00
180169Techniki mediacji i negocjacji200.00
181160Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń dzieci i młodzieży150.00
182127Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00